Najnovšie správy

Rozšírenie umiestnenia v meste Györ

Nedávno sa na našom mieste v Györ, Juharfa Str. Celková plocha pobočky sa zvýši o 2 000 m².

Rozšírili sme dielňu, postavili sme maliarsky box, bezplatné pranie a umývaciu skrinku ako rozšírenie našej súčasnej budovy. Okrem toho premiestnime našu lietajúcu strechu a zväčšíme vonkajšiu plochu. Súčasné dielenské a administratívne budovy sú tiež prestavované a vybavené väčšími šatňami pre našich zamestnancov. Týmto projektom sme poverili Fa. Gádora Baua. Dokončenie renovačných prác je naplánované na začiatok roku 2020.